İşleme Tekniği

Telin bükülmemesi için kısa kes ve tırnakla değil, parmaklar arasında düzelt.
1- İğneyi tülün deliğine batır. (Üstten alta doğru.)
2- Arada bir delik bırakarak iğneyi tülün yüzüne çıkar. (1. işlemde gösterilmiştir.)
3- Telin serbest ucunu tülün yüz tarafına boy kadar kıvır. Tırnağınla üzerine bastır.
4- İlk geçirilen delikten iğneyi tekrar tülün altına geçir. Dikey hattın sol yanını çık. Tırnağınla bastır. (2. ve 3. işlemler)
5- Dikey hattın alt delikten tekrar yüzeye çık. (4. işlem)
6- Soldan sağa yaptığın yatay hattın altından geçir. (5. işlem)
7- Telin alt ucundan hafifçe çekerek yatay hattı yerleştir ve tırnağınla bastır.
8- Teli geriye bükerek bastır ve ileri geri hareket ettirerek teli kopar.
9- Tırnağınla bastırarak telin iyice yerleşmesini sağla.
10- İşlem bittiğinde (+) şekli görülecektir. (6. işlem)

 

İşleme Tekniği